Karta Extra

DYQANETYsatis

ADRESA:

Rr "Vaso Pasha"
1000 - Tiranë

telefon:

0692129662

E-mail:

danmeli@yahoo.comPërfitoni 3 pikë për çdo 100 lekë