Karta Extra

DYQANETBest Invest

ADRESA:

Rruga Abdi Toptani, Godina 1/202
1000 - Tiranë

telefon:

0672049400

E-mail:

eglentbici@gmail.comBlerje Apartamenti/Shtëpie - Është 1% e shumës dhe bëhet FALAS

Qiramarrje Apartamenti/Shtëpie - Është 50% e qirasë dhe bëhet FALAS

Konsultë - Është 5.000 Lekë dhe bëhet FALAS