Karta Extra

DYQANETBanka Kombëtare Tregtare

ADRESA:

Rruga e Vilave, Lunder
1000 - Tiranë

telefon:

04 22 66 288Lista e shërbimeve/produkteve:

- Llogari rrjedhëse Pa komision; 
- Kartë debiti BanKomat Pa komision; 
- Llogari kursimi Pa komision; 
- Depozitime dhe tërheqje me kartë debiti në ATM BKT Super BanKomat Pa komision; 
- Blerje në POS falas me kartë debiti Pa komision; 
- Blerje Online me kartë debiti falas Pa komision; 
- Depozita me afate të ndryshme Pa komision; 
- Çdo shërbim në Dega “Internet” 24x7 Pa komision; 
- Çdo shërbim në Mobile Banking 24x7 Pa komision; 
- Pagesa automatike të faturave Pa komision; 
- Urdhër pagesa periodike në çdo llogari te BKT Pa komision; 
- Shërbim Contact Center 24x7 Pa komision