Karta Extra

DYQANETAida Sportel Zyrë Ligjore

ADRESA:

Rruga Jordan Misja
1000 - Tiranë

telefon:

0699359154Shërbime ligjore 50% zbritje