Karta Extra

DYQANETACS

ADRESA:

Rruga Elbasanit
1000 - Tiranë

telefon:

069733543525% zbritje për kurse të formimit profesional