Karta Extra

DYQANETFizio Plus +

ADRESA:

Rruga Don Bosko
1000 - Tiranë

telefon:

067200800730% zbritje për fizioterapi