Karta Extra

DYQANETEne Guzhine

ADRESA:

Rruga Ferit Xhajko
1000 - Tiranë

telefon:

069220717030% zbritje për studentët