Karta Extra

DYQANETArt Orl Clinic

ADRESA:

Rruga Elbasanit
1000 - Tiranë

telefon:

069514632110% zbritje për ndërhyrje mjekësore, 50% zbritje për vizita mjekësore dhe 20% zbritje për laborator mjekësor