Karta Extra

DYQANETFinance Partner

ADRESA:

Rruga Mine Peza
1000 - Tiranë

telefon:

069448444252% zbritje për praktikë kontabiliteti, Financa 5, Alpha Web, Excel, Bilancë Web; 10% zbritje kursi për Legjislacion Tatimor, 10% zbritje kursi për Burime Njerëzore; trajnime 1 ditore Falas