Karta Extra

DYQANET



Bara Dent Diagnostic

ADRESA:

Rruga Gogo Nushi
1000 - Tiranë

telefon:

0682000262



25% zbritje për grafi dentare