Karta Extra

DYQANETEye Academy Albania

ADRESA:

Rruga 4 Shkurti
1000 - Tiranë

telefon:

067500050520% zbritje për shërbime dhe ekzaminime optike