Karta Extra

DYQANETBar Kafe Delon Merkaj

ADRESA:

Rruga Bardhok Biba
1000 - Tiranë

telefon:

069694686020% zbritje për studentët