Karta Extra

DYQANETDritan Saja

ADRESA:

Rruga Muhamud Fortuzi
1000 - Tiranë

telefon:

069659921325% zbritje për shërbime fizioterapie