Karta Extra

DYQANETAutoshkolla Studenti 2

ADRESA:

Rruga Rexhep Pinari
1000 - Tiranë

telefon:

0696113331Kategoria B mësimdhënie teori dhe praktikë 28.000 lekë --> 25000 lekë;

Mësimdhënie Teorie -->16000 lekë;

Mësimdhënie teorie dhe praktike për makinat me gjysëm guide --> 22000 lekë