Karta Extra

DYQANETDielli Real Estate

ADRESA:

Bulevardi Bajram Curri
1000 - Tiranë

telefon:

0697251119 / 06847207710% - 20% zbritje për tregti me pakicë të këpucëve