Karta Extra

DYQANETGaleria Kombëtare e Arteve

ADRESA:

Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit
1000 - Tiranë

telefon:

042226033

E-mail:

info@galeriakombetare.gov.al-70% zbritje